BRf Hästen har antagna stadgar - Normal stadgar 2011 version 5 för HSB bostadsrättsföreningar.  (pdf fil till höger)

Vid frågor om ansvar mellan bostadsrättsinnehavare och förening kontakta Styrelsen

OBS! Åtgärder i lägenhet som påverkar följande områden enligt paragraf 37 i stadgarna gäller följande:
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens skiftliga tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar
1. Ingrepp i en bärande konstruktion

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten (VVS), el, ventilation

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Nedan finns en lista med exempel vad som inte är tillåtet att göra i lägenheten som kan ha en och därmed inte godkännas av styrelsen då det medför påtaglig skada och olägenhet för föreningen.  

  • Ansluta handdukstork till befintligt värmesystem. Husets enrörssystem för värme kan inte hantera denna typ av installationer och den försämrar väsentligen värmesystemets funktion
  • Ansluta golvvärme till befintligt värmesystem. Husets enrörssystem för värme kan inte hantera denna typ av installationer och den försämrar väsentligen värmesystemets funktion.
  • Ansluta spisfläkt som inte är anpassad för centralfläkt för byggnaden, medför att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet inte stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Att byta ut befintlig ventilationsdon i toalett som är fuktreglerande
  • Att bygga om ventilation i kök eller toalett som blockerar att sotare kan utföra lagstadgat underhåll (OVK)