BRf Hästen har antagna stadgar - Normal stadgar 2011 version 5 för HSB bostadsrättsföreningar.  (pdf fil till höger)

Vid frågor om ansvar mellan bostadsrättsinnehavare och förening kontakta Styrelsen

OBS! Åtgärder i lägenhet som påverkar följande områden enligt paragraf 37 i stadgarna gäller följande:
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens skiftliga tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar
1. Ingrepp i en bärande konstruktion

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten (VVS), el, ventilation

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Nedan finns en lista med exempel vad som inte är tillåtet att göra i lägenheten och därmed inte godkännas av styrelsen.

  • Ansluta handdukstork till befintligt värmesystem (OK med elektriskt handdukstork med korrekt elinstallation)
  • Ansluta golvvärme till befintligt värmesystem
  • Använda spisfläkt som inte är anpassad för centralfläkt för byggnaden
  • Att byta ut befintlig ventilationsdon i toalett som är fuktreglerande
  • Att bygga om ventilation i kök eller toalett som blockerar att sotare kan utföra lagstadgat underhåll (OVK)