Parkering på herrhagen

Föreningen förfogar över 35 parkeringsplatser, varav 10 st har tillgång till motorvärmaruttag. Då efterfrågan är större än tillgången, har vi en kölista till dessa platser.

Väntetiden på en egen parkeringsplats är idag ca 3-4 år.
Observera att på omkringliggande gator är det parkeringsförbud på en sida vissa dagar i veckan.

Turordning i kölistan bestäms utifrån tidpunkt för anmälan oberoende om det är plats med eller utan eluttag (inga separata listor)

Medlem som önskar att hyra parkeringsplats ska anmäla intresse antingen skriftligen via mail till hasten@bredband.net eller direkt till Brf Hästens expedition.

I bifogade dokumentenen till höger finns föreningens parkeringsregler samt manual för inställning av timer för motorvärmare