Budget 2021 är beslutad med tillhörande underhållsplan, kort sammanfattning:
  • Ingen höjning av avgifter kommande året
  • Ökande kostnader pga av vattenskador pga av renoveringar av medlemmar
  • Ökande kostander pga av otillåtna installationer på väresystem ökar felavhjälpnig och injustering kostander
  • Underhållsåtgärd byte av belysning i trapphusen och samt på gårdarna
  • Underhållsågärd byte av alla rökluckor i trapphuset
  • Ingen avsättning i underhållsfond pga av ökande kostander primärt från vattenskador och otillåtna installationer.

Brandvarnare
Har du en fungerande brandvarnare i din lägenhet?
Om inte hör av dig till vicevärden.

Informationsbrev 
Till höger finns informationsbrev som kommer ett par gånger per år.