Välkommen till brf Hästens hemsida.
 

Brf Hästen består av 4 fastigheter med tillsammans 126 lägenheter.
Det finns sju ingångar med adresserna:
Karlagatn 32.                 65223 Karlstad
Karlagatan 34.               65223 Karlstad
Karlagatan 34A.            65223 Karlstad
Karlagatan 36.               65223 Karlstad
Karlagatan 38.               65223 Karlstad
Sundbergsgatan 5.       65219 Karlstad
Fahlgrensgatan 3         65219 Karlstad

Vicevärdskontortet.
hittar du på Karlagatan 38.
Kontoret är bemannat på tisdagar mellan kl 17.30-18.30.
Här finns också vår föreningslokal där styrelsen för brf Hästen håller sina möten.
Vicevärd: Jack Byskoglund
054-219483
hasten@bredband.net

Brf Hästens styrelse.

Ordförande: Thomas Saubach
Vice ordförande: Gunnar Fält
Sekreterare: Christopher Björk
Ledamot:  Fatmire Katallozi
Ledamot HSB: Sylvia Michel
Suppleant: Linda Halvarsson
Suppleant: Joakim Hogan